Mgr. Martin Homola

Diplomová práce

Absolutně a relativně neúčinné důkazy a jejich použitelnost v trestním řízení

Absolutely and Relatively Ineffective Evidence and Its Applicability in the Criminal Procedure
Anotace:
Práce se zabývá problematikou absolutně a relativně neúčinných důkazů a jejich použitelnosti v trestním řízení. V první (obecné) části práce jsou nejprve utříděny poznatky důkazního práva, včetně problematiky hodnocení důkazů, potřebných pro další výklad. Poté jsou vymezeny základní pojmy, vztahující se k hlavní části práce, jakými jsou přípustnost a zákonnost důkazů, procesní použitelnost a účinnost …více
Abstract:
Thesis deals with the absolutely and relatively inefficient evidence and its use in criminal proceedings. In the first (general) part there are collated findings of law of evidence assessment required for further explanation. After the basic concepts, related to the main part of the work, such as legality and admissibility of evidence, procedural efficiency and usability, and the evidence defects. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jan Provazník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo