Bc. Eva Soušková, DiS.

Diplomová práce

Chování a preference spotřebitele na vybraném trhu

Consumer's behaviour and his preferences on the chosen market
Anotace:
Práce je zaměřena na spotřebitele a zkoumání jeho preferencí v oblasti vzdělávání v České republice. Na základě dotazníkového šetření byli spotřebitelé rozděleni do dvou základních skupin dle toho, zda se vzdělávají či již nestudují. V praktické části bylo dotazníkové šetření více rozebráno a uvedeny zjištěné výsledky. Následně je provedeno zhodnocení šetření.
Abstract:
The work is focused on the consumer and exploring its preferences in education in the Czech Republic. Based on the survey, consumers were divided into two groups according to whether educated or has not studying. In the practical part was to survey more discussed and listed the results obtained. Subsequently, an evaluation of the investigation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2014
  • Vedoucí: Ing. Klára Mrkosová
  • Oponent: Mgr. Jaromír Drábek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting