Bc. Jana Klimešová

Diplomová práce

Living and Changing: Reflections upon Important Milestones on the Way towards the Meaning of Life

Living and Changing: Reflections upon Important Milestones on the Way towards the Meaning of Life
Anotace:
Tato práce zkoumá několik fenoménů, které jsou nazvány "univerzálními principy", neboť se svým významem dotýkají každého jednotlivce, a jako takové přesahují kulturní, politické, sociální, náboženské i zeměpisné hranice. Vliv těchto univerzálních principů na život člověka je demonstrován na osudech několik literárních postav, které hrají významné role v knihách anglického spisovatele Louise de Bernièra …více
Abstract:
This work deals with several phenomena that I chose to call universals as they cross the cultural, political, religious and geographical borders and are common to the whole humankind. The influence of them is demonstrated on lives of several literary heroes who are playing important roles in the novels of British writer Louis de Bernières - Señor Vivo and the Coca Lord, The Troublesome Offspring of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.
  • Oponent: PhDr. Lidia Kyzlinková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta