Bc. Hana POKORNÁ

Diplomová práce

Problematika a prevence drogové závislosti na středních školách ve městě Znojmě

Problems and Prevention of Drug Dependence at Secondary Schools in the Town Znojmo
Anotace:
Diplomová práce zjišťuje, porovnává znalosti a zkušenosti s drogami u žáků 2. ročníků Střední zdravotnické školy Znojmo a Středního odborného učiliště Přímětická ve Znojmě. Charakterizuje drogovou závislost, její vznik a příčiny. Popisuje současný stav zneužívání návykových látek, zdravotní a sociální důsledky, podává přehled nejčastěji zneužívaných látek a jejich dělení skupin. Zabývá se problematikou …více
Abstract:
This diploma thesis finds out, confronts knowledge and experience with drugs at the pupils of the second grades of Secondary School for Nurses in Znojmo and Secondary Vocational School Přímětická in Znojmo. It characterizes drug addiction, its emergence and reasons. It describes present state of misuse of habit forming substances, health and social consequences it summarizes the most often misused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2009
Zveřejnit od: 24. 3. 2009
Identifikátor: 1015971

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Petr Sýkora, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POKORNÁ, Hana. Problematika a prevence drogové závislosti na středních školách ve městě Znojmě. Brno, 2009. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 24. 03. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 3. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.