Veronika Sívková

Bakalářská práce

Marketingová komunikace banky Unicredit

Marketing communication of Unicredit Bank
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na marketingovou komunikaci banky Unicredit. V první kapitole jsou vymezeny pojmy týkající se marketingové komunikace v rámci finančních služeb, dále je specifikován marketingový komunikační mix a nové trendy v této oblasti. Ve druhé kapitole studentka popíše strukturu banky Unicredit, poskytované služby a postavení na finančním trhu spolu se zhodnocením současného nastavení …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on marketing communication of Unicredit bank. The first chapter defines terms related to marketing communication within financial services, then specifies the marketing communication mix and new trends in this area. In the second chapter, the student describes the structure of Unicredit Bank, the services provided and the position on the financial market, together with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/i1idb/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Radka Bauerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné