Bc. Andrea Stratilíková

Diplomová práce

Návrh řešení systému techniky prostředí v rodinném domě s využitím technologie kapilárních rohoží

A Suggested HVAC System for a Family Residence Through the Application of Capillary Tube Matting Technology
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na princip fungování nízkoteplotního celoplošného vytápění a chlazení systémem kapilárních rohoží s podporou obnovitelných zdrojů energie. V první části práce jsou popsány základní parametry vnitřního prostředí a konstrukce, nejrozsáhlejší probíranou problematikou v této části je pak samotný princip kapilárních rohoží a děje, které s prouděním vody v tak specifickém hydraulickém …více
Abstract:
Diploma thesis focuses on the principle of all surface low-temperature heating and cooling by using capillary mats with the support of renewable energy sources. First part describes basic parameters of indoor environment and construction of the building. The most im-portant part is the principle of capillary mats and processes which are specific to this hy-draulic piping distribution. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Zálešák, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Stratilíková, Andrea. Návrh řešení systému techniky prostředí v rodinném domě s využitím technologie kapilárních rohoží. Zlín, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe