Bc. Petra Matějková

Master's thesis

Prevence vzniku syndromu vyhoření u učitelů cizích jazyků na druhém stupni základní školy

Lower secondary language teachers burnout syndrome prevention
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku prevence syndromu vyhoření u učitelů cizích jazyků na druhém stupni základní školy. Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů vztahujících se k syndromu vyhoření, dále pak jeho symptomy, příčinami a léčbou, a to jak v rovině obecné, tak i se zaměřením na učitele jazyků. Praktická část prezentuje výzkum zabývající se způsoby, které volí učitelé …more
Abstract:
This diploma thesis focuses on questions of lower secondary school language teachers´ burnout syndrome prevention. The theoretical part defines basic concept of burnout syndrome, its symptoms, causes and treatment options both in general and in terms of focusing on language teachers. The practical part presents a research concerning various ways of burnout prevention prefered by lower secondary language …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2011
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta