Bc. Jana Gajdova

Bakalářská práce

The Natural Approach to Second Language Acquisition at Preschool Institution

The Natural Approach to Second Language Acquisition at Preschool Institution
Anotace:
Tato bakalářská práce znázorňuje případovou studii českých předškoláků, kterým byl představen anglický jazyk, jako cizí jazyk, metodou přirozeného osvojování si jazyka. Skupina českých dětí předškolního věku navštěvuje standardní státní mateřskou školu a je jim zde umožněno osvojování si anglického jazyka v přirozeném a nestresovém prostředí na každodenní bázi. V teoretické části práce rozebírá klíčové …více
Abstract:
This bachelor thesis represents a case study of the Czech preschool children being introduced to the English language as a second language by the Natural Approach Method. The group of Czech pre-schoolers attend a standard state preschool where they are acquiring English language in a natural, anxiety-free environment on a daily basis. In the theoretical part, the work analyses the key elements essential …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Šárka Dohnalová
  • Oponent: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání