Ing. Jiří Prokeš

Bakalářská práce

Finanční stráž v letech 1918 až 1939

Financial Guard in the Years 1918-1939
Anotace:
Bakalářská práce na téma „Finanční stráž v letech 1918 až 1939“ popisuje obecně hospodářské, politické, organizační a právní důsledky vývoje ozbrojené složky Finanční stráže, zejména převzetí její formy z Rakousko-Uherské monarchie a její postupnou přeměnu pro aktuální potřeby nově utvořené Československé republiky. Má práce je rozčleněna mimo úvodu a závěru do čtyř základních hlavních kapitol, které …více
Abstract:
The bachelor´s thesis “Financial Guard from 1918 to 1939” describes of the economic, political, organizational and legal consequences of the development of the armed part of the Financial Guard, in particular the take-over of the form of the Austro-Hungarian Empire and its gradual transformation into the current needs of the newly formed Czechoslovakia. My project is divided into 4 basic chapters which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2012
  • Vedoucí: prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta