Bc. Petra Šavrdová

Diplomová práce

Dopady ekonomické krize na pojišťovnictví v ČR po roce 2008

The Impact of Crisis on Insurance in the Czech Republic after 2008
Anotace:
Ekonomická krize je v současné době aktuální a stále diskutované téma. Dochází ke zpomalení hospodářského růstu a objevují se problémy v různých odvětvích ekonomiky. Tato diplomová práce se zabývá dopady ekonomické krize na pojišťovnictví v ČR po roce 2008. Z důvodu komplexního pojetí problematiky je v první části charakterizován český pojistný trh. V následující části jsou zařazeny informace o finanční …více
Abstract:
The economic crisis is now outdated and still debated topic. There is a slowdown in economic growth and emerging issues in various sectors of the economy. This thesis deals with the impact of the economic crisis on the insurance industry in the Republic after 2008. Because a comprehensive approach to the problem is primarily characterized by the Czech insurance market. The following information is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Dr. Milan Hradec
  • Oponent: Ing. Václav Křivohlávek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní