Ing. Marek Vyskočil

Bakalářská práce

e-Participace a její praxe v české veřejné správě

eParticipation and its practice in Czech Public Administration
Anotace:
Cílem bakalářské práce "e-Participace a její praxe v české veřejné správě" je popis současné situace užívání webových nástrojů participace na krajské úrovni. První část práce vymezuje obecné pojmy, popisuje participaci a její smysl v demokracii a zabývá se teorií nástrojů e-participace. Následující část uvádí příklady ze zahraničí s jejich přínosy a poučením. Závěrem práce je uveden stav webové e-participace …více
Abstract:
The goal of bachelor thesis "e-Participation and its practice in Czech Public Administration" is description of the current situation of the use of participation web tools at the regional level. The first section defines general terms, describe participation and its place in democracy and discuss the theory of e-participation tools. The following section provides examples of e-participation from abroad …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. David Špaček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika