Ing. Marek Vyskočil

Bachelor's thesis

e-Participace a její praxe v české veřejné správě

eParticipation and its practice in Czech Public Administration
Abstract:
Cílem bakalářské práce "e-Participace a její praxe v české veřejné správě" je popis současné situace užívání webových nástrojů participace na krajské úrovni. První část práce vymezuje obecné pojmy, popisuje participaci a její smysl v demokracii a zabývá se teorií nástrojů e-participace. Následující část uvádí příklady ze zahraničí s jejich přínosy a poučením. Závěrem práce je uveden stav webové e-participace …more
Abstract:
The goal of bachelor thesis "e-Participation and its practice in Czech Public Administration" is description of the current situation of the use of participation web tools at the regional level. The first section defines general terms, describe participation and its place in democracy and discuss the theory of e-participation tools. The following section provides examples of e-participation from abroad …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 6. 2011
  • Supervisor: doc. Ing. David Špaček, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Economics