Bc. Filip Halman

Diplomová práce

Kroky nezbytné pro trvale udržitelný rozvoj společnosti IKEA

Necessary steps for the sustainable development of the IKEA company
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou trvale udržitelného rozvoje lidské společnosti a je zaměřena na nábytkářskou společnost IKEA Zličín s.r.o. Práce poukazuje na propojení trvale udržitelného rozvoje a podnikatelských aktivit větších či menších firem. Dané téma představuje významný problém 21. století a v následujících letech o něm uslyšíme stále častěji v souvislosti s ochranou životního …více
Abstract:
This diploma thesis is dedicated to the long term sustainable development of human society issue with focus on IKEA Zlicin s.r.o. furniture company. The thesis points out the connection between large and mid size companies in terms of long term sustainable development and business activities. The chosen topic represents major problem of 21st century and we will hear about it more frequently in future …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Stanislava Borejová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní