Lucie KOKEŠOVÁ

Bakalářská práce

Zpracovatelský průmysl ve venkovských oblastech - případová studie mikroregionů Kravař a Oder

Manufacturing industries in rural areas - case studies of microregions of Kravaře and Odry
Anotace:
Tradičně bývaly venkovské oblasti spojovány se zemědělstvím, nikoli s průmyslem. Postupně se však identita rurálních regionů měnila a jejich původně dominantní zemědělská funkce byla nahrazena mnohem větší variabilitou funkcí. Především díky globalizaci začala průmyslová výroba lokalizovaná na venkově nabývat na významu a pro mnohé investory se venkov stal z hlediska lokalizace průmyslových provozoven …více
Abstract:
Development of rural areas has been traditionally associated with agriculture rather than manufacturing. Gradually the identity of the rural areas changed and its originally dominant agricultural function has evolved into broader variety of functions. Especially due to globalization the manufacturing production located in rural areas has started to grow and for many investors locating manufacturing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Jan Ženka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOKEŠOVÁ, Lucie. Zpracovatelský průmysl ve venkovských oblastech - případová studie mikroregionů Kravař a Oder. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta