Bc. Michal Mikyska

Bachelor's thesis

Knihovna Google API

The Google API Library
Abstract:
Tato práce se zabývá možnostmi využití aplikačního rozhraní u služeb společnosti Google. Cílem je seznámit čtenáře s licencemi a s komerčním využitím aplikačního rozhraní u nejpopulárnějších a nejrozšířenějších Google služeb. Použití aplikačního rozhraní je demonstrováno na praktických příkladech tak, aby byla problematika přiblížena především vývojářům internetových aplikací.
Abstract:
This bachelor thesis deals with possibilities of application programming interface of Google services. The objective is to introduce with the license and commercial use application interface of the most popular and the most widely used Google services. The programming interface is demonstrated on practical examples. Issues should be approached especially developers of Internet applications
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Jiří Zechmeister

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Mikyska, Michal. Knihovna Google API. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky