Stanislava KŘÍŽOVÁ

Bakalářská práce

Program pro děti předškolního věku s cílem zvýšení zájmu dětí o mléko

Program for pre-school children to increase the interest of children in milk
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá především vytvořením programu pro děti předškolního věku. Hlavní cíl práce je zvýšení zájmu dětí o mléko a mléčné výrobky a také poznávání domestikovaných zvířat, které nám mléko dávají. Teoretická část se zabývá nejprve vytvářením programů pro předškolní vzdělávání, především projekty. Dále seznamuje čtenáře s výživou a stravováním předškolních dětí a konečně se věnuje mléku …více
Abstract:
This Bachelor thesis deals in first place with creating a program for preschool aged childern. Main target of the program is raising the interest of childern in dairy products and also to learn about domesticated animals that provides us with milk. Theoretical part starts with creating of the program for preschool education primarily with projects. Then it shows the reader with nutrition and eating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Roman Kroufek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŘÍŽOVÁ, Stanislava. Program pro děti předškolního věku s cílem zvýšení zájmu dětí o mléko. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta