Stanislava KŘÍŽOVÁ

Bachelor's thesis

Program pro děti předškolního věku s cílem zvýšení zájmu dětí o mléko

Program for pre-school children to increase the interest of children in milk
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá především vytvořením programu pro děti předškolního věku. Hlavní cíl práce je zvýšení zájmu dětí o mléko a mléčné výrobky a také poznávání domestikovaných zvířat, které nám mléko dávají. Teoretická část se zabývá nejprve vytvářením programů pro předškolní vzdělávání, především projekty. Dále seznamuje čtenáře s výživou a stravováním předškolních dětí a konečně se věnuje mléku …more
Abstract:
This Bachelor thesis deals in first place with creating a program for preschool aged childern. Main target of the program is raising the interest of childern in dairy products and also to learn about domesticated animals that provides us with milk. Theoretical part starts with creating of the program for preschool education primarily with projects. Then it shows the reader with nutrition and eating …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Roman Kroufek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KŘÍŽOVÁ, Stanislava. Program pro děti předškolního věku s cílem zvýšení zájmu dětí o mléko. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta