Jitka SEDLÁKOVÁ

Bakalářská práce

Počátky rodu Vítkovců se zaměřením na linii hradeckou

Origins of Witigonen family specialization of the Hradec line
Anotace:
Vítkovci patřili mezi mocné šlechtické rody působící na českém území v období raného středověku. Existovalo pět linií rodu Vítkovců, Rožmberkové, páni z Krumlova, z Třeboně a Landštejna, ze Stráže a z Hradce, kterým se věnuji nejvíce. Většina Vítkovců se pohybovala na dvorech českých králů a zasahovala do dění v českých zemích.
Abstract:
The Wittigonens were among the powerful noble families operating in the Czech territory in the early Middle Ages. There were five lines of the Wittigonen family, the Rosenbergs, the Lords of Krumlov, Trebon and Landstejn, the Lords of Straz and the Lords of Hradec who I pay attention more. Most of the Wittigonens mingled among the lords at the courts of Czech kings and interfered in the events in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Drahomír Suchánek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SEDLÁKOVÁ, Jitka. Počátky rodu Vítkovců se zaměřením na linii hradeckou. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanistika