Bc. Katarína Sitová

Bakalářská práce

Centrum angličtiny pre študentov odboru Zdravotnícky záchranár: online študijné materiály pre rozvoj jazykových zručností

English Centre for Paramedic Students: Online Study Materials for Language Skills Development
Abstract:
This thesis examines the issues related to the education of the English language for paramedical students at Faculty of Medicine, Masaryk University, particularly on students’ motivation and ability to use the English language in medical practice. It includes the view points of paramedical students who have taken the English course at the Faculty of Medicine and also those who are going to do so in …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou výuky anglického jazyka na LF MU pre odbor Zdravotnícky záchranár, s ohľadom na motiváciu študentov a ich schopnosť využívať anglický jazyk v zdravotníckej praxi. Je v nej poskytnutý priestor pre pohľad študentov odboru Zdravotnícky záchranár, ktorí výuku anglického jazyka počas ich štúdia na LF MU už absolvovali, ale aj pre tých, ktorých daný predmet …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Robert Helán, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radomíra Bednářová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta