Mehmet Civelek

Disertační práce

Credit Risk Management in Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)

Credit Risk Management in Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)
Abstract:
Information asymmetry and credit risk underlie in the reasons of credit access obstacles of Small and medium-sized enterprises (SMEs). In this regard, one of the purposes of the thesis is to find out constraints that stem from information asymmetries between firms and banks and also credit risks of SMEs in the bank credit access of Turkish SMEs. In order to solve asymmetric information and credit risk …více
Abstract:
Informační asymetrie a úvěrové riziko patří mezi zmiňované překážky přístupu k úvěrům Malé a střední podniky (MSP). Z tohoto důvodu je jedním z cílů mé práce najít komplikace vyplývající z informačních asymetrií mezi firmami a bankami a rovněž problémy spojené s úvěrovými riziky bank, ke kterým mají malé a střední podniky v Turecku přístup. Tato práce se zaměřuje na nalezení určitých faktorů ovlivňující …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. Ing. Jaroslav Belás, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Civelek, Mehmet. Credit Risk Management in Small and Medium-sized Enterprises (SMEs). Zlín, 2019. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe