Bc. Mária Čvapková

Diplomová práce

Možnosti ovlivnění růstu pseudomonádového biofilmu pomocí bakteriofágů.

Possibilities of Influencing the Biofilm Production of Pseudomonas spp. by Bacteriophages
Abstract:
The representatives of the genus Pseudomonas, especially Pseudomonas aeruginosa, are opportunistic Gram-negative pathogens, known for their natural and acquired antibiotic resistance and the ability to produce biofilm. Biofilm, as a community of microbial cells surrounded by extracellular matrix and adhering to different surfaces, often facilitates developement of chronic infections caused by P. aeruginosa …více
Abstract:
Zástupcovia rodu Pseudomonas, najmä Pseudomonas aeruginosa, sú oportúnne gramnegatívne patogény, známe svojou prirodzenou a získanou rezistenciou na antibiotiká a schopnosťou produkovať biofilm. Biofilm, ako spoločenstvo mikrobiálnych buniek obklopených extracelulárnou matrix a adherujúcich k rôznym povrchom, často uľahčuje vznik chronických infekcií spôsobené P. aeruginosa. V našej práci boli testované …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Benešík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Speciální biologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.