Michal ČECH

Bakalářská práce

Peltierovy články a jejich využití v průmyslu komerční bezpečnosti

Peltier Elements and Their Use in the Commercial Security Industry\nl{}
Anotace:
Předložená práce se zabývá Peltierovými články a jejich využitím v průmyslu komerční bezpečnosti. Obsahuje podrobný popis principu Peltierova článku včetně výčtu hlavních výhod a nevýhod tohoto typu chlazení. Popsány jsou materiály používané při výrobě a konkrétní provedení jednotlivých typů článků. Zmíněny jsou také různé způsoby montáže těchto zařízení. Závěr teoretické části obsahuje přehled aplikací …více
Abstract:
The work deals with the Peltier´s modules and their use in commercial security industry. It contains a detailed description of the Peltier´s principle, including the main advantages and disadvantages of that type of cooling. The materials and concrete design of specific modules used in manufacturing are described. Mentioned are also different ways of mounting these devices. The last chapter of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2012
Zveřejnit od: 25. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lubomír Macků, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČECH, Michal. Peltierovy články a jejich využití v průmyslu komerční bezpečnosti. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management

Práce na příbuzné téma