Alžběta VÁCLAVÍKOVÁ

Bakalářská práce

Plán ošetřovatelské péče pro pacienta na umělé plicní ventilaci

Nursing care for patient on artificial lung ventilation
Anotace:
Cíl: v práci je zpracován ošetřovatelský proces u konkrétního pacienta na umělé plicní ventilaci. Metodika: sběr informací byl veden nestrukturovaným rozhovorem s pacientem, jeho rodinou, ošetřujícím personálem a pozorováním Výsledky: byly odebrány validní informace, které vedly je zpracování ošetřovatelské plánu Závěr: V teoretické části byl zpracován stručný přehled umělé plicní ventilace spolu s …více
Abstract:
Objective: To work in the nursing process is developed for a particular patient on artificial ventilation. Methods: The information collection was conducted unstructured interviews with the patient, his family, nursing staff and observation Results: valid information were collected, which resulted in the processing of the nursing plan Conclusion: The theoretical part was prepared a brief overview of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zveřejnit od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Soňa Bocková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁCLAVÍKOVÁ, Alžběta. Plán ošetřovatelské péče pro pacienta na umělé plicní ventilaci. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta