Mgr. Šárka Šefraná

Bakalářská práce

Stanovení aminokyselin pomocí plynové chromatografie v kombinaci s plamenově ionizačním detektorem – optimalizace metody

Determination of amino acids using GC-FID - optimization of method
Anotace:
V této práci se věnujeme stanovení vybraných aminokyselin, konkrétně alaninu, lysinu, serinu, methioninu, leucinu, kyseliny asparagové, asparaginu, glycinu, fenylalaninu a norvalinu. Byl vytvořen přehled derivatizačních metod pro úpravu aminokyselin a následně vybrána metoda za použití specifických reakcí alkyl chloroformiátů, která byla optimalizována. K analýze byla použita plynová chromatografie …více
Abstract:
In this thesis we study the determination of selected amino acids, concretely alanine, lysine, serine, methionine, leucine, aspartic acid, asparagine, glycine, phenylalanine and norvaline. There has been created an overview of derivatization methods for amino acids modification and subsequently an optimized method using alkyl chloroformates specific reactions has been chosen. Gas chromatography with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Žeravík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta