Bc. Richard Janík

Diplomová práce

Implementace protokolu RESTCONF v prostředí GNU/Linux

Implementation of the protocol RESTCONF in GNU/Linux
Anotace:
Práca sa skladá z dvoch častí: praktickej - implementácia RESTCONF servera samotného, ktorý je dostupný spolu s textom práce a časti popisnej - tá obsahuje popis technológii použitých pri implementícii servera ako aj následnú diskusiu o týchto technológiach, dizajne servera a jeho použití.
Abstract:
Thesis consists of two parts: practical - the implementation of the RESTCONF server itself, which is available with the text of the thesis, and descriptive -- the description of technologies used in the process of implementing the server and the following discussion of these technologies, design of the server and its usability.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Milan Brož

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.