Olga Virtová

Bakalářská práce

Komparace modelu dnešního pojetí státu blahobytu ve Velké Británii a České republice

The Model of a Contemporary Conception of Welfare State in the United Kingdom compared to the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou hlavních rysů českého a britského státu blahobytu a jejich následnou makroekonomickou komparací, přičemž hlavní pozornost je věnována vývoji a struktuře veřejných sociálních výdajů. Zjištěné výsledky poukazují na skutečnost, že postupem času dochází v obou zemích k neustálému narůstání veřejných sociálních výdajů. Z důvodu finanční udržitelnosti systémů sociálního …více
Abstract:
This bachelor's thesis is about analysis of the main features of Czech and British welfare state and its macroeconomic comparison whilst the main topic is the development and structure of public social expenditures. The observation shows that with time there is a constant growth of the level of social expenditures in both countries. Because of financial sustainability of social security system are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2013
  • Vedoucí: Ondřej Prachař
  • Oponent: Pavel Procházka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/38772