Tereza Kliglová

Bakalářská práce

Obalový design hraček pro děti

Package Design of Toys for Children
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o obalovém designu hraček a o obalu obecně. Rozebírám problematiku spojenou s neestetickými obaly hraček. Probírám otázky důležitosti a roli genderu u dětských obalů. Rozděluji druhy obalů, jejich historii a vizuál nejprodávanějších hračkářských značek roku 2020. Přínosem této práce je všeobecné povědomí o tomto odvětí a doporučený systém řešení o vytvoření správného obalu …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with design of toy packages and about packages in general. I analysed problems connected with un-aesthetic toy's packages. I described questions of importance and gender role of children's packages. I divided kinds of packages, their history and visual identity of the most sell brands of toys' of year 2020. The result of this work is common awareness about this sphere and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: dr ak. soch. Rostislav Illík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kliglová, Tereza. Obalový design hraček pro děti. Zlín, 2021. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Multimédia a design - Grafický design

Práce na příbuzné téma