Theses 

Projekt integrace ve škole pro žáky s tělesným postižením - Stephen-Hawking-Schule v Neckargemünd v Německu – PhDr. Mgr. Dita Slavíková, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika (tříleté)

PhDr. Mgr. Dita Slavíková, Ph.D.

Disertační práce

Projekt integrace ve škole pro žáky s tělesným postižením - Stephen-Hawking-Schule v Neckargemünd v Německu

The Project of Integration in School for Physically Disabled Students – in the Stephen Hawking Schule in Neckargemünd in Germany

Anotace: Disertační práce analyzuje teoretické a empirické zdroje týkající se problematiky obrácené integrace intaktních žáků mezi žáky s postižením v rámci gymnaziálních ročníků. Prezentuje vzdělávání jedinců s tělesným postižením na základě projektu přípravného ročníku na povolání. Z empirického šetření vyplynuly možnosti společného vzdělávání a byly navrženy závěry pro další teorii a praxi.

Abstract: The thesis analyses theoretical and research resources in the problematic area of integration of intact students among the students with disability at the grammar school. There are presented the education of the young physically disabled students on the base of the special vocational training course. The research showed possibilities of a common education and the conslusions for further theory and practise have been formed.

Klíčová slova: tělesné postižení, edukace jedinců s tělesným postižením, integrace, inkluze, Mezinárodní klasifikace funkční schopnosti, handicapu a zdraví, ucelená rehabilitace, přechod ze školy do světa dospělých, předprofesní příprava, povolání, proces výběru povolání, přípravný ročník na povolání, případová studie

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2008
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 16:47, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz