Mgr. Jaromír Hladký

Bakalářská práce

Krizové řízení a ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech

Crisis management and the protection of the population in emergencies.
Anotace:
Krizové řízení a ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech. V posledním desetiletí stále častější vznik mimořádných událostí ohrožující v dané oblasti obyvatelstvo jako celek i občana jednotlivce navozuje potřebnost vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí ve dvou úrovních: - pedagog by měl adekvátně reagovat v případě vzniku mimořádné události a dokázat …více
Abstract:
Crisis management and the protection of the population in emergencies. In the last decade, the increasing emergence of threatening incidents in the area population as a whole and the individual citizen, creates the need for training teaching staff in the field of human beings in two incidents levels - A teacher should respond appropriately in the event of an emergency and be able to take care of assigned …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. PhDr. Mojmír Stojan, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Jiří Strach, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta