Mgr. Jaromír Hladký

Bachelor's thesis

Krizové řízení a ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech

Crisis management and the protection of the population in emergencies.
Abstract:
Krizové řízení a ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech. V posledním desetiletí stále častější vznik mimořádných událostí ohrožující v dané oblasti obyvatelstvo jako celek i občana jednotlivce navozuje potřebnost vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí ve dvou úrovních: - pedagog by měl adekvátně reagovat v případě vzniku mimořádné události a dokázat …more
Abstract:
Crisis management and the protection of the population in emergencies. In the last decade, the increasing emergence of threatening incidents in the area population as a whole and the individual citizen, creates the need for training teaching staff in the field of human beings in two incidents levels - A teacher should respond appropriately in the event of an emergency and be able to take care of assigned …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 5. 2010
  • Supervisor: doc. RNDr. PhDr. Mojmír Stojan, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Jiří Strach, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta