Mgr. Barbora Antalíková

Diplomová práce

Psychologická zmluva a motivácia študentov PhD

Psychological contract and motivation of PhD students
Abstract:
This diploma thesis deals with the analysis of psychological contract and motivation of PhD students. The aim of the research was to clarify the state of psychological contract and performance motivation as well as the relationship between the concepts and the comparison of two faculties of Masaryk University (Faculty of Arts and Faculty of Science). The theoretical part presents the current state …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá analýzou psychologickej zmluvy a motivácie u študentov PhD. Cieľom výskumu bolo objasniť stav psychologickej zmluvy a výkonovej motivácie, ako aj vzťah medzi týmito dvoma konceptami a porovnanie dvoch fakúlt Masarykovej univerzity (filozofickej a prírodovedeckej). Teoretická časť predkladá súčasný stav výskumu psychologickej zmluvy pričom sa zameriava na študentov PhD a prehľad …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Libor Komárek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma