Mgr. Radek Kašpar

Bakalářská práce

Delikvence mladistvých se zaměřením na prevenci

Juvenile delinquency aimed at prevention
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá delikvencí mladistvých, zejména se zaměřuje na prevenci a možné příčiny budoucího delikventního chování. Cílem teoretické části práce je vymezení klíčových pojmů a všeobecné seznámení s problematikou delikvence. Empirická část mapuje pohled dnešní mládeže na delikventní chování v pozadí jejich rodinného zázemí.
Abstract:
My bachelor thesis deals with juvenile delinquency, mainly is aimed at prevention and possible causes of future delinquent behaviour. The target of the theoretical part is to define key terms and introduce the issue generally. The empirical part surveys today´s young people´s view of delinquent behaviour in the family background.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta