Veronika TŮMOVÁ

Bachelor's thesis

Wahlkampftexte. Sprachliche Analyse ausgewählter Texte.

Election campaign. Stylistic analysis of election texts.
Anotácia:
Práce je psána v německém jazyce. Cílem práce je zkoumat slovní zásobu předvolební kampaně do Spolkového sněmu 2013 a na základě rozboru vybraných volebních textů popsat a charakterizovat užívané jazykové prostředky.
Abstract:
This bachelor´s work is written in Germany language. Target of this work is analysis of vocabulary of election campagne to the Federal assembility 2013 and on the basic of choosen Texts describe and characterize the used means of language.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedúci: PhDr. Marie Smolíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TŮMOVÁ, Veronika. Wahlkampftexte. Sprachliche Analyse ausgewählter Texte.. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/