Bc. Renata HŘIBOVÁ

Master's thesis

Matematický model protiproudého výměníku tepla\nl{}

A Mathematical Model of a Counterflow Heat Exchanger\nl{}
Abstract:
Práce je zaměřena na vytvoření matematického modelu na základě entalpické bilance popisujícího průběh teploty ohřívané a ochlazované tekutiny v izolovaném a neizolovaném protiproudém svazkovém výměníku tepla. Teoretická část je zaměřena na prostup tepla, popis tepelných výměníku a také na analytické řešení navrženého matematického modelu. Praktická část obsahuje řešení vzorové úlohy standardním způsobem …more
Abstract:
The thesis deals with the creation of mathematical model based on enthalpy balance describing the process of temperature of liquid which is being heated and cooled in isolated and non-isolated counter - current bound heat exchanger. The theoretical part is focused on heat transfer, description of heat exchangers and also on analytical solution of proposed mathematical model. The practical parts includes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 6. 2012
Accessible from:: 6. 6. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HŘIBOVÁ, Renata. Matematický model protiproudého výměníku tepla\nl{}. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.6.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 6. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe