Dolores El

Master's thesis

The correlation between Employee Engagement and Service Quality. Case study in Order Management, Customer Logistics

Korelace mezi zapojením zaměstnanců a kvalitou služeb, Case Study,Order Management,Zákaznická Logistika
Abstract:
Cílem předkládaného výzkumu je identifikovat ty z oblastí,které výrazně ovlivňují silnou pozitivní korelaci mezi zapojením zaměstnanců a kvalitou služeb v konkrétním případě týkajícím se zlepšení obchodních procesů týmu v řízení objednávek v nadnárodní společnosti.Významné oblasti jsou identifikovány na základě korelační analýzy odpovědí na online průzkumu.Výsledky jsou použity pro další měření,analýzy …more
Abstract:
The purpose of the presented research is to identify these of the areas that significantly matter for the strong positive correlation between the Employee Enagement and the Service Quality in a particular business case concerning business process improvement of an order management team in a multinational company. The significant areas are identified through a correlation analysis of the answers to …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2011
  • Supervisor: Eva Kašparová
  • Reader: Tony Ulvede Lloyd

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25666