Dolores El

Diplomová práce

The correlation between Employee Engagement and Service Quality. Case study in Order Management, Customer Logistics

Korelace mezi zapojením zaměstnanců a kvalitou služeb, Case Study,Order Management,Zákaznická Logistika
Anotace:
Cílem předkládaného výzkumu je identifikovat ty z oblastí,které výrazně ovlivňují silnou pozitivní korelaci mezi zapojením zaměstnanců a kvalitou služeb v konkrétním případě týkajícím se zlepšení obchodních procesů týmu v řízení objednávek v nadnárodní společnosti.Významné oblasti jsou identifikovány na základě korelační analýzy odpovědí na online průzkumu.Výsledky jsou použity pro další měření,analýzy …více
Abstract:
The purpose of the presented research is to identify these of the areas that significantly matter for the strong positive correlation between the Employee Enagement and the Service Quality in a particular business case concerning business process improvement of an order management team in a multinational company. The significant areas are identified through a correlation analysis of the answers to …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: Eva Kašparová
  • Oponent: Tony Ulvede Lloyd

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25666

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management