Mgr. Iva Šilhanová

Bakalářská práce

Makulární degenerace

Macular Degeneration
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá makulárními degeneracemi. Makulární degenerace je oční onemocnění postihující centrální část oční sítnice – makulu. Část práce se věnuje juvenilním degeneracím a druhotným degeneracím choroidálního původu, druhá část práce popisuje vyšetřovací metody a terapii. Práce shrnuje obecné poznatky o dané problematice.
Abstract:
This bachelor thesis deals with macular degeneration. Macular degeneration is an eye disease affecting the central portion of the retina - the macula. Part of this thesis deals to juvenile degeneration and secondary degeneration choroidal origin, the second part describes the methods of investigation and therapy. Work summarizes the general knowledge of the issue.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2010
  • Vedoucí: MUDr. Zdeňka Mašková
  • Oponent: doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optometrie