Ing. Marek Makki

Bakalářská práce

Leasing, smlouva o koupi najaté věci

Leasing, Contract for the Purchase of a Leased Thing
Anotace:
Leasing je smlouva, kterou přenechává leasingová společnost předmět leasingu do užívání klientovi na předem stanovenou dobu a on za tuto službu platí dohodnuté splátky, přičemž majitelem předmětu zůstává leasingová společnost. V této bakalářské práci definuji leasing jako jednu z možností financování majetku. Nejprve se zabývám definicí a historií leasingu, popisuji leasingový trh v české republice …více
Abstract:
Leasing is a contract where leasing company leaves the subject to the client for his use for the period stipulated in advance for the agreed installments whist the leasing company remains the owner of the subject. In this thesis leasing is determined as one of types of assets acquisition possibilities. First the definition of leasing, its history, leasing market in Czech Republic and legal terms are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2007
  • Vedoucí: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta