Bc. Lukáš Hamřík

Master's thesis

Európska únia na ceste k inštitucionalizácií procedúry Spitzenkandidaten. Realizácia očakávaní hlavných proponentov?

The European Union on the road to the Institutionalisation of the Spitzenkandidaten procedure. Realization of main proponents expectations?
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze a process of institutionalization and realization of the Spitzenkandidaten procedure in the EU. In the center of observed process there are actors with their own preferences and motivation. This process took place in a concrete and specific context we will try to take into account. Our ambition in the case of realization of lead candidates procedure is to evaluate …more
Abstract:
Cieľom práce je analýza procesu inštitucionalizácie a realizácie procedúry Spitzenkandidaten v EÚ. V centre sledovaného procesu inštitucionalizácie sú aktéri s vlastnými preferenciami a motiváciou. Tento proces prebiehal v určitom špecifickom kontexte, ktorý sa taktiež pokúsime zohľadniť. V prípade prvej realizácie procedúry vedúcich kandidátov v EÚ je našou ambíciou zhodnotenie toho, či boli konkrétny …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2016
  • Supervisor: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií