Kateřina Kroupová

Bakalářská práce

Krajka v současném oděvu

Lace in present clothing
Anotace:
Paličkovaná krajka se pojí s textilem od svého prvopočátku. Z prvně vytvářených jednoduchých lemů se postupem času stala poměrně složitá technika. Nejstarší zmínky o ní můžeme nalézt již ve starověku. Největší rozkvět poté nastává v 16. století v Itálii. Četnost využití krajky v oděvu rychle vzrůstá v období renesance. Spolu s vyšíváním jde o nejdůležitější zdobný prvek, který se objevuje jak v šlechtickém …více
Abstract:
Bobbin lace is in conjuction with textile from the beginning. The simple borders became relatively comlicated technology during the time. In antiquity we can find the oldest mentions about lace. Then the biggest boom comes in 16.century in Italy. In Renaissance the use of lace in clothing rose. It was the most important decorative element along with needlework, that appears both on aristocratic and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB165

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2010
  • Vedoucí: Marie Vaňková
  • Oponent: Vlastimil Vodák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Uměleckořemeslné textilní disciplíny