Blanka STUDECKÁ

Bakalářská práce

Obscénnost v díle Williama S. Burroughse a Henryho Millera

Obcenity in Henry Miller's Tropic of Cancer (1934) and William Burroughs' Naked Lunch (1959)
Abstract:
This bachelor thesis compares and analyses Henry Miller's Tropic of Cancer (1934) and William Burroughs' Naked Lunch (1959) on the basis of obscenity as a significant element of their work. In these texts, both authors revolt against the uniformity of modernity's consumption. Miller and Burroughs indicate the spreading automatisms and indifference in modern society and modern souls which they compare …více
Abstract:
Tato bakalářská práce porovnává a analyzuje Obratník raka Henryho Millera (1934) a Nahý oběd (1959) Williama Burroughse na základě obscénnosti jako jednoho ze zásadních rysů tvorby obou autorů. Oba autoři se v těchto dílech vymezují proti uniformitě moderní společnosti konzumu. Miller a Burroughs upozorňují na šířící se automatismy a netečnost moderní společnosti, které pronikají až do nitra moderního …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Skovajsa, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STUDECKÁ, Blanka. Obscénnost v díle Williama S. Burroughse a Henryho Millera. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / AJ ČJ se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.