Bc. Alena Skotáková

Diplomová práce

Transformace právní formy praktického lékaře z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným

General practitioner‘s transformation from sole proprietorship to limited liability company
Anotace:
Diplomová práce „Transformace právní formy praktického lékaře z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným“ se zabývá zkoumáním dopadu změny právní formy a výběru metody zdanění na daňovou povinnost vybraného praktického lékaře. Práce se snaží podat komplexní přehled problematiky transformace právní formy z hlediska legislativních a daňových výhod i nevýhod. Součástí práce je metodická příručka …více
Abstract:
The thesis „General practitioner’s transformation from sole proprietorhip to limited liability company“ deals with the examination of the impact of the transformation of legal form and the choice of method of taxation on the tax liability of the particular general practitioner. The thesis tries to give a comprehensive overview of the legal form transformation in terms of legislative and tax advantages …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Bc. Jana Hvozdenská
  • Oponent: Mgr. Miroslav Svoboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta