Bc. Alena Skotáková

Master's thesis

Transformace právní formy praktického lékaře z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným

General practitioner‘s transformation from sole proprietorship to limited liability company
Abstract:
Diplomová práce „Transformace právní formy praktického lékaře z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným“ se zabývá zkoumáním dopadu změny právní formy a výběru metody zdanění na daňovou povinnost vybraného praktického lékaře. Práce se snaží podat komplexní přehled problematiky transformace právní formy z hlediska legislativních a daňových výhod i nevýhod. Součástí práce je metodická příručka …more
Abstract:
The thesis „General practitioner’s transformation from sole proprietorhip to limited liability company“ deals with the examination of the impact of the transformation of legal form and the choice of method of taxation on the tax liability of the particular general practitioner. The thesis tries to give a comprehensive overview of the legal form transformation in terms of legislative and tax advantages …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Bc. Jana Hvozdenská
  • Reader: Mgr. Miroslav Svoboda

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta