Bc. Zuzana DROZDOVÁ

Diplomová práce

Communication strategies in promotional texts for charities and non-profit organizations

Communication strategies in promotional texts for charities and non-profit organizations
Abstract:
Cílem této diplomové práce je analýza komunikačních strategií v propagačních textech neziskových a charitativních organizací, přičemž zvláštní důraz je kladen na strategie přesvědčovací a manipulativní. Metody pro analýzu zahrnují Hallidayův koncept metafunkcí a přístup Van Dijka a Normana Fairclougha ke kritické diskurzivní analýze. Výzkum je rozdělen do několik částí, první část je zaměřena na interpersonální …více
Abstract:
The aim of this master thesis is to analyze communication strategies in promotional texts of charities and non-profit organizations with a special focus on persuasive and manipulative strategies. The methods for the analysis involve Halliday?s concept of metafunctions and Van Dijk?s and Norman Fariclough?s approach to Critical discourse analysis. The research is divided into several parts, the first …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015
Zveřejnit od: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Christopher Hopkinson, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DROZDOVÁ, Zuzana. Communication strategies in promotional texts for charities and non-profit organizations. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta