Bc. Zuzana DROZDOVÁ

Master's thesis

Communication strategies in promotional texts for charities and non-profit organizations

Communication strategies in promotional texts for charities and non-profit organizations
Abstract:
Cílem této diplomové práce je analýza komunikačních strategií v propagačních textech neziskových a charitativních organizací, přičemž zvláštní důraz je kladen na strategie přesvědčovací a manipulativní. Metody pro analýzu zahrnují Hallidayův koncept metafunkcí a přístup Van Dijka a Normana Fairclougha ke kritické diskurzivní analýze. Výzkum je rozdělen do několik částí, první část je zaměřena na interpersonální …more
Abstract:
The aim of this master thesis is to analyze communication strategies in promotional texts of charities and non-profit organizations with a special focus on persuasive and manipulative strategies. The methods for the analysis involve Halliday?s concept of metafunctions and Van Dijk?s and Norman Fariclough?s approach to Critical discourse analysis. The research is divided into several parts, the first …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2015
Accessible from:: 15. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Christopher Hopkinson, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DROZDOVÁ, Zuzana. Communication strategies in promotional texts for charities and non-profit organizations. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta