František SEKANINA

Bachelor's thesis

Geometrie náprav, měření a seřizování

Axes geometry, measurement and regulation
Abstract:
Tématem bakalářské práce je geometrie náprav motorových vozidel, jejich měření a seřizování. Bakalářská práce je zaměřena na obohacení a zkvalitnění výuky odborných předmětů a odborné praxe žáků maturitních učebních oborů ? mechanik opravář silničních vozidel a studentů studující obor autotronik a silniční dopravu. Cílem bakalářské práce je vytvořit učební pomůcku tvořenou studijním textem a multimediální …more
Abstract:
The thesis topic is axle geometry motor vehicles, their measuring and adjustment. The thesis is focused to enrich and improve teaching specialist subject and professional practice for student teaching branches ? mechanic repairer of road vehicles and students research branch autotronik and road transport. Aim of this thesis is to create a teaching toll which include the study text and multimedia attachments …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2011
Accessible from:: 8. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Miroslav Vala, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SEKANINA, František. Geometrie náprav, měření a seřizování. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta