Adéla Pashayeva Škopková

Diplomová práce

Osobnost Milady Šubrtové

PERSONALITY OF MILADA ŠUBRTOVÁ

Anotace:
Magisterská práce „Osobnost Milady Šubrtové“ pojednává o uměleckém i rodinném životě české operní pěvkyně. Nejprve se zabývá jejími začátky a jejím zázemím. Poté popisuje její dospívání a školy, které Milada Šubrtová vystudovala. Profesory, kteří paní Šubrtovou velice ovlivnili. Práce se zaměřuje na počátky její kariéry, na první role, ve kterých hrála. Na první angažmá, které dostala. Na úspěchy a …více
Abstract:
Master thesis, The personality of Milada Šubrtová, focuses on the artistic and family life of the Czech opera singer. Firstly, it looks at her beginnings and her background. Then it describes Milada Šubrtová’s adolescence and her education. Professors who influenced Lady Šubrtová greatly. The thesis focuses on the beginning of her career, the first role in which she played. On the first engagement …více
 

Klíčová slova

hudba

Klíčová slova

hudba

Klíčová slova

hudební osobnosti

Klíčová slova

zpěv

Klíčová slova

Šubrtová Milada 1924-2011

Klíčová slova

operní pěvci

Klíčová slova

život a dílo

Klíčová slova

hudební interpretace

Klíčová slova

operní zpěv
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Roman JANÁL
  • Oponent: Helena KAUPOVÁ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 8. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna