Daniel Hodan

Bakalářská práce

Programovací jazyk Go a jeho použití v Google Cloud Platform

The Go Programming Language and Its Usage in Google Cloud Platform
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na seznámení s programovacím jazykem Go a jeho specifických vlastností pro psaní moderních webových aplikací v prostředí Cloud Computing. Práce se v teoretické části věnuje popisu dvou největších cloudových poskytovatelů (Google Cloud Platform a Amazon Web Services) a jejich vhodnosti s použitím jazyka Go. V praktické části je popsána implementace jednoduché …více
Abstract:
The presented thesis focuses on the introduction of the programming language Go and its specific features for writing modern web applications in Cloud environment. The theoretical part deals with the description and comparison of two major cloud providers (Google Cloud Platform and Amazon Web Service) and their suitability for usage of Go. The practical part describes the implementation of a simple …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Pňakovič

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.