Mgr. Anna Sobotková

Master's thesis

Muži v učitelství pro 1. stupeň základní školy

Men as primary school teachers
Abstract:
Diplomová práce Muži v učitelství pro 1. stupeň se zabývá v dnešní době velice disku-tovaným tématem genderu a jeho vyváženosti ve výchově dětí mladšího školního věku. Zabývá se tématem genderu, genderových stereotypů a jejich působením v profesích, ve školství a v prostředí škol. Osvětluje příčiny feminizace školství na našem území z hlediska historického vývoje a její dopady na dnešní vnímání této …more
Abstract:
Thesis Men as primary school teachers deals with the topic of gender that´s very often discussed nowadays and its balance in the education of children of primary school age. It deals with the issue of gender, gender stereotypes and their effects on jobs, education and the school environment. Attempts to clarify the causes of the feminization of education in our country in terms of historical development …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Petr Najvar, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Tereza Češková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training