Maksim Igoshin

Master's thesis

Digital Marketing Tools of Product Communication Strategy

Nástroje digitálního marketingu pro komunikační strategie produktu
Anotácia:
Digitální marketing je relativně nová oblast marketingu, která má své vlastní nástroje, mechaniku a specifiku. Tato diplomová práce byla zaměřena na sběr a organizaci dat o nástrojích digitálního marketingu používaných k rozvoji komunikační strategie. Pro zkoumání implementace nástrojů digitálního marketingu a pro komunikační strategii byla vybrána společnost která působící v oblasti předškolního vzdělávání …viac
Abstract:
Digital marketing is a relatively new sphere of marketing that obtains its own tools, mechanics and specifics. The master thesis under consideration was aimed at collecting and organizing data on the tools of digital marketing used for developing a communication strategy. For examining the implementation of digital marketing tools for communication strategy, a real-life company operating in the sphere …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2020
  • Vedúci: Květa Olšanová
  • Oponent: Jaroslav Halík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81353